0312 219 63 63

info@ria.com.tr

Kurucular

"Misyonumuz açıktır;
Başarıları için kritik olan üretimlerini bize emanet etmiş müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak."

Profesyonel işletme ve kurumlarda, tesis üretiminin yönetim ve izleme sistemlerinin. bilgi sistemleri destekli yönetim uygulamalarının sektöründe oncu şirketler tarafından projelendirilmesi tesislerin üretimlerine değer katmaktadır. Bugün büyük kurumlar ve gruplar sahip oldukları tesislerin yönetimini profesyonel otomasyon firmalarının kurdukları sistemler ile gerçekleştirmektedir. Bu hizmetleri gerçekleştiren lider kurumlardan biri olmanın gururunu yaşamaktayız.

Misyonumuz açıktır; Başarıları için kritik olan üretimlerini bize emanet etmiş müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak. Rönesans Endüstriyel Otomasyon olarak uluslararası hizmet ve kalite anlayışımızı kurduğumuz tüm sistemler ve fabrikalarda uyguluyoruz.

Biz uzmanlığa inanırız, odaklanırız. yaptığımız işte en iyi olmak için düşünür planlar gerçekleştiririz. Kurumsal yapımız içinde sorumluluğun ve adil davranışın önemi her zaman büyüktür. Bizler bir kurumun temelinin “insan”, kalitenin anahtarının ise o kurumu oluşturan insanlar olduğuna inanırız. Bu sağlam temellerin. sarsılmaz ilkelere dayanan, manevi bağları kuvvetli, kendi kendini yöneten şirket anlayışımızın bize her zaman sürdürebilir bir avantaj katacağının bilincindeyiz.

İnsan kaynağımıza yönelik çalışmaların temelinde öncelikle çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimleri yatmaktadır Çalışanlarımızın ARGE yetkinliklerini geliştirirken, yöneticilerimizin de değişen durumlarda karar alma ve liderlik yetkinliklerini geliştiririz. Rönesans Endüstriyel Otomasyon insan Kaynakları uygulamalarının en önemli basamağı şüphesiz insan kaynağını ve gelişimini sürekli kılmaktır.

Tüm bu adımlar atılırken özveriyle çalışan ve işine yüreğini koyan çalışanlarımıza, bizi her zaman güvenen ve yukarılara taşıyan müşterilerimize ve tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımla,
KADİR CENK İNALHARS

"Üretimlerimizi uluslararası pazarda kendini kanıtlamış malzemeleri kullanarak ve uluslararası standartlara uygun olarak yapıyoruz."

Günümüz endüstriyel ürünlerde üretim aşamasının izlenebilirliği. re­kabet şartlarına kalite ve bedel olarak uygunluğu çok önemli etkenler olarak karşımızda. Bizler de müşterilerimize onlar için tasarladığımız sistemlerle bu konularda destek veriyoruz.

Müşterilerimize çözüm odaklı yaklaşımı sürekli kılabilmek için, noktasal ya da genel uygulamalarda kesintisiz AR-GE çalışmalarıyla gereksinimleri ve performans gelişimleri dikkate alarak, yeni ürünler ve mevcut ürünlerimizi yaşayan ürünler haline getirebilmek için yeni güncellemeler geliştiriyoruz. Tüm ürünlerimizi müşterilerimizin gereksinimlerine göre izlenebilir ve işletme yönetimlerine maksimum bilgi üretir şekilde tasarlıyoruz. Üretimlerimizi uluslararası pazarda kendini kanıtlamış malzemeleri kullanarak ve uluslararası standartlara uygun olarak yapıyoruz. Gerek esnek ve genişleyebilir ürünlerimizle, gerekse sektörel bilgi birikimimizle müşterilerimiz için güvenilir çözüm ortağı olarak kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Saygılarımla,
ADNAN ÖZTÜRK

"Müşterilerimizle olan ilişkiyi asla bir Satıcı - Müşteri ilişkisi olarak değerlendirmeyip empati kurarak neye ihtiyaçları olduğunu anlamaya çalışmaktayız."

Öncelikli olarak hizmet ettiğimiz sektörlerde müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarını belirleyip o ihtiyaca göre doğru ürün ve hizmet sunmaktayız. Bundan yıllar önce üretimin az, talebin fazla olduğu dönemlerde ne üretilirse satılıyordu. Arz az, talep fazla olduğu için, firmalarda kar ve satış kaygısı yoktu. Müşterilerin istekleri göz ardı edilebiliyordu. Üretimin artması ile rekabet fazlalaştı, müşteri istekleri de farklılaşmaya başladı. Eskiden ne üretilirse satılırken şimdi müşteri ne isterse onun üretilmesi gerekmektedir.

Müşterilerimizle olan ilişkiyi asla bir Satıcı – Müşteri ilişkisi olarak değerlendirmeyip empati kurarak neye ihtiyaçları olduğunu anlamaya çalışmaktayız. Neticede müşterilerimiz aslında bizim ürünlerimizi değil bizim ürünlerimizden elde edecekleri faydayı satın almaktadır. Dolayısı ile bu ürünler aslında bizim ürünlerimizdir ve bu faydanın sürekliliği sağlanmalıdır. Bunun içinde müşterilerimize iyi hizmet verebilmemiz gerekmektedir. İyi hizmetin en önemli bileşeni ise, yetişmiş, yetkin insan kaynağıdır. Bu bilinçle çalışma arkadaşlarımıza da bu sistemin en önemli bileşeni olduklarını hissettirmek için elimizden geleni yapmaktayız.

Saygılarımla,
GÖKHAN YUNUS TOPALOĞLU