0312 219 63 63

info@ria.com.tr

Buğdaydan
Una Giden Yol

Un fabrikaları için geliştirdiğimiz lokal ve genel otomasyon sistemlerinin yüksek kalite, verimlilik ve ekonomik olma standartlarını taşımasına özen gösteririz. Bu amaçla; uluslararası standartları baz alarak ürettiğimiz projeler, un fabrikalarına kazançlı ve rasyonel çözümler getirmektedir.

Otomasyon sistemlerinde kullandığımız AS-i sistemiyle; fabrikanın devreye alma zamanını kısaltıyor, sorun çıkma olasılıklarını en aza indiriyoruz. Bu durumda karşılaşılabilecek sorunların belirlenmesi ve sorunun çözümü hızlanmaktadır.

Un fabrikalarında kurduğumuz uzaktan erişim sistemiyle de; şirket yöneticisinin fabrikadaki üretimi uzaktan denetlemesini, böylece iç huzuruyla işlerini yürütmesini de sağlıyoruz.

Kalite ve Verimlilik Standartları

Ürettiğimiz otomasyon sistemleri, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanır ve un fabrikalarında yüksek kaliteyi ve verimliliği sağlar.

AS-i Otomasyon Sistemi

AS-i sistemi kullanarak, fabrikaların devreye alma sürelerini kısaltır ve olası sorunları minimize ederek işletmelerin güvenliğini artırırız.

Sorun Tespiti ve Çözümünde Hız

Otomasyon sistemlerimiz sayesinde, karşılaşılabilecek sorunların hızla tespit edilmesi ve çözülmesi sağlanarak üretim sürekliliği ve verimliliği artırılır.

Uzaktan Erişim İmkanı

Uzaktan erişim sistemleriyle, fabrika yöneticileri üretimi uzaktan denetleyebilir, böylece motivasyon ve işletme verimliliği sağlanır.