0312 219 63 63

info@ria.com.tr

Canlıların Sağlıklı
Beslenmesi İçin

Yem fabrikaları için geliştirdiğimiz otomasyon sistemleri; dozajlama, kırma, karıştırma, melas katma gibi mimik diyagramlarının bilgisayar ekranından izlenmesini, ayrıca üretim ihtiyaçlarına uygun hazırladığımız yazılımlar da, tesislerin en ince ayrıntısına kadar takip edilebilmesine imkan vermektedir.

Fabrika sahibinin, hazırladığımız yazılımlarla fabrikasındaki üretimi uzaktan takip edebilmesi, işlerin sürekli denetim altında olmasını sağlar.

Tüm üretimin birbirine entegre olduğu ekonomik sistemde kurulan otomasyonun başarılı olması; önce yem fabrikalarını, daha sonra hayvancılık sektörünü etkileyerek, Türkiye’nin büyümesine katkı sağlamaktadır.

Mimik Diyagramları Takibi

Otomasyon sistemlerimiz, dozajlama, kırma, karıştırma gibi işlemleri bilgisayar ekranından görüntüleyerek operatörlere kolaylık sağlar ve üretim sürecini izleme imkanı sunar.

Uzaktan Takip ve Denetim

Geliştirdiğimiz yazılımlar sayesinde, fabrika sahipleri fabrikadaki üretimi uzaktan takip edebilir ve işlerin sürekli olarak denetim altında olmasını sağlar.

Detaylı Takip ve Entegrasyon

Otomasyon sistemlerimiz, üretim ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan yazılımlarla tesislerin en ince ayrıntısına kadar takip edilmesini sağlar ve tüm üretimin birbirine entegre bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.

Katkı Sağlayıcı Ekonomik Sistem

Başarılı bir şekilde kurulan otomasyon sistemleri, yem fabrikalarının verimliliğini artırarak hayvancılık sektörünü etkileyerek Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlar.